Overzicht magazines

Food Inspiration Magazine is hét digitale vakblad voor de foodserviceprofessional die op zoek is naar innovatie en inspiratie. Het gratis digitale magazine verschijnt elke maand. Trends, culinaire inspiratie, interviews, conceptwatching en journalistieke reportages staan centraal. Het Food Inspiration Magazine gaat naar ruim 65.000 foodprofessionals en food-volgers in Nederland en België.

Thema: Food Impactors Summit 2020

Nu we allemaal overtuigd lijken dat verandering noodzakelijk is om ons voedselsysteem toekomstbestendig en gezonder te maken, moeten we helder krijgen wat daar concreet voor nodig is. Hoe kunnen we onze patronen doorbreken, systemen kantelen, een level playing field creëren en nieuw leiderschap ontlokken? Wat zijn de oplossingsrichtingen die we tot onze beschikking hebben? 

Hoe gaan we maximale betekenis geven aan ons leven, onze organisatie, onze foodketen en onze samenleving? En wat als we daarbij niet uitgaan van alle beperkingen, maar juist van ons vermogen en de wil om te veranderen? Stel dat het wél kan… 

Dat is het centrale thema van de Food Impactors Summit 2020.

Offline: This content can only be displayed when online.

Scroll naar beneden.

Stel dat het wél kan...

Micro: Betekenis geven aan je leven 
Hoe ontketen je de veranderkracht in jezelf?

What makes you tick? Wat kun jij toevoegen vanuit jouw persoonlijke drive?
Voor jezelf, binnen je gezin, op je werk, in je omgeving, voor de wereld?

Het gaat hier om de menselijke onderneming. Het vinden van je drijfveren en daarnaar handelen. Dat kan alleen wanneer je jezelf openstelt en blootgeeft. Met een open vizier en vanuit kwetsbaarheid de wereld inkijkt. Twijfels uitspreekt, mislukkingen deelt, maar ook complimenten in ontvangst neemt. Wie hoofd, hart en buik weet te verbinden en zich openstelt voor het ontastbare - de gevoelswereld, het spirituele - ontdekt misschien wel een nieuwe dimensie van (bewust)zijn. 

Wat hebben we nodig om ruimte te geven aan onze diepste passie? Hoe neem je de regie van je leven in eigen handen en hoe creëer je ruimte om je persoonlijke pad te volgen? Welk leiderschap wordt gevraagd? Wanneer gaan we rekenschap afleggen aan onszelf? Kortom: hoe krijgen we, maken we of nemen we tijd voor wat we echt belangrijk vinden?

Meso: Betekenis geven aan de keten
Hoe creëren we een level playing field waarin iedereen meedoet en meedeelt?

Welke structurele problemen hebben we als foodsector door de jarenlange race to the bottom (mede) veroorzaakt? En waar hebben we nu dus onze verantwoordelijkheid te nemen? Welke structurele weeffouten in ons systeem hebben we op te lossen, om de manier waarop we omgaan met voedsel structureel te verduurzamen?

Het draait om lef. In een systeem waarin aandeelhouderswaarde prevaleert op maatschappelijke winst begin je als organisatie in je eentje niets. Zeker niet op sectoroverstijgende problematieken als gezondheid en duurzaamheid. De angst om de concurrentiepositie te verzwakken werkt verlammend. Terwijl we kansen voor samenwerking en innovatie onbenut laten uit wantrouwen en scepsis. Hoe benutten we het totale potentieel in onze keten? Om betekenis te geven aan onze keten hebben we bruggen te slaan, voorwaarts en achterwaarts, tussen concurrenten en tussen corporates & startups. Iedereen heeft een rol te vervullen in de verduurzaming van de keten.

Wat kunnen we teweegbrengen als we focussen op wat we samen kunnen bereiken? Wat hebben we nodig zodat we ons open durven stellen en kwetsbaar durven zijn? Wie durft de regie te pakken of juist los te laten? Wie toont lef en neemt het voortouw? En hoe zorgen we vervolgens dat iedereen gemotiveerd raakt en blijft om mee te doen? Niet vanuit angst, maar vanuit een diep geloof dat dit het enige juiste is om te doen?

Nu voeding steeds nadrukkelijker gekoppeld wordt aan problematiek rond gezondheid en duurzaamheid, rust er een groeiende verantwoordelijkheid op ons als voedingsindustrie. En dat terwijl tegelijkertijd ons systeem van voedselproductie piept en kraakt onder de snelle groei van de wereldbevolking en de druk die we als mensheid leggen op het klimaat en de biodiversiteit. Hoe stoppen we de roofbouw op onze planeet?

De uitdagingen zijn zo groots, dat het ons verlamt. We weten dat het systeem moet veranderen, maar weten niet waar we moeten beginnen. De vraag is of de verandering ingezet kan worden met kleine stapjes in de goede richting, of dat we afstevenen op een systeemrevolutie. Hoe dan ook, een nieuwe norm is nodig waarbij duurzaamheid, gezondheid en circulariteit de standaard zijn en milieubelasting, ongezond leven en lineariteit de uitzondering. Collectiviteit is nodig om een verandering tot de nieuwe norm te maken. Maar juist dat is wat er in de huidige maatschappij ontbreekt.

Wat hebben we nodig om van doorgeslagen individualisme terug te gaan naar een systeem van samenredzaamheid, waarin gemeenschapszin prevaleert boven het eigen belang? Hoe kunnen we met alle actoren goede onderlinge afspraken maken waar iedereen zich aan houdt? Zodanig dat we een positieve wisselwerking creëren tussen overheden en burgers, consumenten en bedrijven, en ondernemingen en de overheid?

Macro: Betekenis geven aan de maatschappij
Hoe stellen we ons effectief in dienst van een toekomstbestendig voedselsysteem?